fbpx

“ECHONET”ชูโปรโตคอลเพื่อสมาร์ทโฮมเจาะตลาดไทย

December 4, 2019
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

“ECHONET consortium” นำโปรโตคอลสื่อสารสำหรับอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะมาโชว์ในงาน Thailand Lighting Fair2019 หวังเจาะตลาดในไทย

“ECHONET consortium” กิจการการค้าร่วมจากญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งในผู้เข้าร่วมนำเทคโนโลยีมาแสดงภายในงาน Thailand Lighting Fair และ Thailand Building Fair 2019 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 – 31 ต.ค. 62

เทคโนโลยีที่ ECHONET consortium นำมาแนะนำภายในงานก็คือ ECHONET Lite ซึ่งเป็น โปรโตคอล (Protocol) ในการสื่อสารสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์ภายในบ้านที่เป็น IoT อาทิ ไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ กุญแจล็อคแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ , มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ, กล้องวงจรปิด, ประตูอัตโนมัติ

ตัวแทนจาก ECHONET consortium ระบุว่า ปัจจุบันบริษัทจากญี่ปุ่นได้เข้ามาทำตลาดในไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้มีเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ IoT ภายในบ้านอันหลากหลายในไทย ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามาแนะนำระบบ โปรโตคอลในไทย นอกจากนี้เราทราบว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของไทยที่กำลังเดินหน้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทมิเตอร์ให้กับประชาชน ซึ่ง โปรโตคอลECHONET Lite จะสามารถเข้ามาช่วยเรื่องนี้ได้มาก

“การเข้าร่วมงาน Thailand Lighting Fair และ Thailand Building Fair 2019 ทำให้มีโอกาสในการพบกับคู่ค้าในไทยที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันในการผลักดันโปรโตคอลของ ECHONET ในตลาดประเทศไทยต่อไปในอนาคต” ตัวแทนจากECHONET consortium ระบุ

Comment

Recent

HOT CLIP

FOLLOW US

RELATED

Sign up for Newsletter

WE ARE SMART TECH : THE ONLINE COMMUNITY FOR SMART SOLUTION AND IOT PRACTITIONER

Copyright © 2019 We Are Smart Tech. All original contents of www.wearesmarttech.com (“Site”) 
including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.
Ver.1.1.190729